KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Serdecznie zapraszamy na zebranie z Rodzicami:

Gr. I (3 latki) - 23.09.2020 r. (środa) godz. 17:00

Gr. II (4 latki) - 24.09.2020 r. (czwartek) godz. 17:30

Gr. III (5 latki) - 23.09.2020 r. (środa) godz. 17:30

Gr. IV (6 latki) - 24.09.2020 r. (czwartek) godz. 17:00


 

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do wytycznych przeciwepidemicznych GIS  z dnia 25 sierpnia 2020r.

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli.

Szanowni Rodzice
W trosce o zdrowie i zachowanie reżimu sanitarnego w Przedszkolu stosuje się następujące zasady:

  • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
  • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  • Bezwzględnie przy każdym wejściu do przedszkola rodzic musi mieć maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe lub odkażać ręce płynem do dezynfekcji.
  • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Natomiast opiekunowie i rodzice powinni zadbać, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym i zapewnić regularne czyszczenie  i dezynfekcję.
  • Rodzice z grup: I,II i III wchodzą do przedszkola wejściem głównym, rodzice   z grupy IV - dzieci 6-letnie, wejściem z domofonem.
  • Po rozebraniu w szatni, dziecko do sali przedszkolnej odprowadza pracownik przedszkola. Rodzic nie wchodzi do sali przedszkolnej.
  • Podczas odbioru, dziecko do części wspólnej jest przyprowadzane przez pracownika przedszkola.
  • W celu ograniczenia liczby osób dziecko może być przyprowadzane  i odbierane przez jednego rodzica/opiekuna.

 

Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku w warunkach pandemii COVID-19

 

Plakat o myciu rąk

 


Decyzją Rady Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021 dzieci będzie ubezpieczała firma Aviva.

Składka wynosi 39 zł.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA