Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

Ze  względu na  rozkład dnia  w  przedszkolu, prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:30,  tj. do godziny  podawania śniadania. W sytuacji gdy istnieje potrzeba  późniejszego   przyprowadzenia  dziecka  do  przedszkola prosimy o wcześniejsze powiadomienie intendenta lub nauczyciela oddziału oraz podanie dziecku śniadania w domu.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:

6:15 - 8:20 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, obserwacje dzieci, gry dydaktyczne, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo-gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.

8:20 - 8:30 Zabiegi higieniczno-sanitarne, przygotowanie do śniadania.

8:30 - 8:50 Śniadanie

8:50 - 9:00 Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

9:00 - 11:20 Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane lub niekierowane, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

11:20 - 11:30 Czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:30 - 12:00 Obiad

12:00 - 13:50 Gr. starsze - odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej lub kwadrans na bajkę; ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia z oferty dodatkowej.

Gr. młodsza - leżakowanie: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, poważnej.

13:50 - 14:00 Czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:00 - 14:30 Podwieczorek

14:30 - 16:15 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, czytanie książek, gry i zabawy stolikowe, obserwacje dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Rozchodzenie się dzieci.


Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Dzieci mogą być odbierane z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów oraz osoby pełnoletnie  przez nich upoważnione (po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia) .

Nie ma możliwości odebrania dziecka przez osoby nieupoważnione.

Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci z przedszkola do godziny 16.15