Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

Ze  względu na  rozkład dnia  w  przedszkolu, prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:30,  tj. do godziny  podawania śniadania. W sytuacji gdy istnieje potrzeba  późniejszego   przyprowadzenia  dziecka  do  przedszkola prosimy o wcześniejsze powiadomienie intendenta lub nauczyciela oddziału oraz podanie dziecku śniadania w domu.


Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:

6:15 - 8:20 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, obserwacje dzieci, gry dydaktyczne, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo-gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.

8:20 - 8:30 Zabiegi higieniczno-sanitarne, przygotowanie do śniadania.

8:30 - 8:50 Śniadanie

8:50 - 9:00 Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

9:00 - 11:20 Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane lub niekierowane, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

11:20 - 11:30 Czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:30 - 12:00 Obiad

12:00 - 13:50 Gr. starsze - odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej lub kwadrans na bajkę; ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia z oferty dodatkowej.

Gr. młodsza - leżakowanie: słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, poważnej.

13:50 - 14:00 Czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:00 - 14:30 Podwieczorek

14:30 - 16:15 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, czytanie książek, gry i zabawy stolikowe, obserwacje dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Rozchodzenie się dzieci.


Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Dzieci mogą być odbierane z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów oraz osoby pełnoletnie  przez nich upoważnione (po wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia) .

Nie ma możliwości odebrania dziecka przez osoby nieupoważnione.

Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci z przedszkola do godziny 16.15