KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH NA DYŻUR WAKACYJNY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŁĘKIŃSKU W TERMINIE 01.07.2020-14.07.2020


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA DYŻUR WAKACYJNY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŁĘKIŃSKU


DYŻUR WAKACYJNY

HARMONOGRAM DYŻURÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/20
01.07.2020 r. – 14.07.2020 r. - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku
15.07.2020 r. – 28.07.2020 r. - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie
29.07.2020 r. – 11.08.2020 r. - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach
 
Zapisu na dyżur wakacyjny należy dokonać zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kleszczów Nr 120.45.2020 z dnia 3 czerwca 2020r.
Zarządzenie Wójta Gminy Kleszczów

W tym celu należy złożyć w dniach 9.06.2020r. - 19.06.2020r. następujące dokumenty:
1. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny
2. Upoważnienie do odbioru dziecka
3. Dane do Faktur
4. Oświadczenie
5. Zgoda na codzienny pomiar temperatury
6. Zasady funkcjonowania Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku na czas trwania zajęć opiekuńczych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ, NIE TRZEBA JEJ DRUKOWAĆ.

Rodzice proszeni są o zapoznanie się z procedurą:
Procedura funkcjonowania Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku na czas trwania zajęć opiekuńczych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

KOMUNIKAT DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŁĘKIŃSKU
Z DNIA 05.06.2020r. O LICZBIE MIEJSC NA DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2019/20

Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku informuje, iż liczba wolnych miejsc na dyżur wakacyjny w PPS w Łękińsku, po uwzględnieniu wytycznych GIS oraz MZ, wynosi łącznie 48 .


LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM  DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŁEKIŃSKU

 

Dyrektor Przedszkola informuje, iż w placówce brak  wolnych miejsc na rok szkolny 2020/2021. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające nie będzie prowadzone.

 


KOMUNIKAT

Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku informuje, iż liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2020/2021 wynosi 25.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.8.2020 Wójta Gminy Kleszczów z dn. 28 stycznia 2020r. ustalono terminy postępowania rekrutacyjnego do Publicznych Przedszkoli Samorządowych z terenu Gminy Kleszczów.

  1. W terminie 21.02.-28.02.2020 r. rodzice dzieci przyjętych do przedszkola w latach ubiegłych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w swoim przedszkolu. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od 01.09.2020r.
  2. W terminie  02.03  –  31.03.2020 r. rodzice składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Rodzice określają kolejność wybranych publicznych przedszkoli od  najbardziej  do  najmniej  preferowanych  i  składają  wniosek  tylko do przedszkola  pierwszego  wyboru. 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej, w zakładce Rekrutacja lub u intendenta przedszkola. Wniosek kompletnie wypełniony składamy tylko u intendenta przedszkola.

   3. W terminie 01.04 – 08.04.2020 r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, która:

  • ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 09.04.2020r. o godz. 15.00 podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 10.04. - 17.04.2020r. – rodzic pisemnie potwierdza wolę uczęszczania dziecka do przedszkola
  • w dniu 20.04.2020r. o godz. 15.00 – komisja ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do Publicznych Przedszkoli Samorządowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczów.

Zarządzenie Wójta

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Oświadczenie 4

Oświadczenie 5

Oświadczenie 6