KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

MAŁY MIŚ

W roku szkolnym 2019/2020 grupa 4 – latków i 5 – latków z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku bierze udział w Międzynarodowym Projekcie edukacyjnym: „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”. Organizatorem projektu jest Grupa MAC S.A. we współpracy z wydawcą miesięcznika „Bliżej Przedszkola”. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych poprzez różnorodne aktywności i tematy.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Opis poszczególnych modułów według regulaminu projektu jest następujący:

MAŁY MIŚ – CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLAKI

Dzieci wraz z nauczycielem wybierają imię dla grupowego Misia, który odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę.

Projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu nie tylko przez nauczycieli ale także przez zaproszonych gości związanych z przedszkolem np. przedstawicieli różnych zawodów.

MISIOWY WOLONTARIAT

Miś uczy dzieci wrażliwości społecznej oraz pomagania innym i odpowiedzialności
za otaczający świat. Cały rok będą prowadzone różnorodne, aktywne działania na rzecz potrzebujących. Bezinteresowna pomoc jest wartością bezcenną, lecz niestety coraz bardziej zaniedbywaną we współczesnym świecie. Mały Miś poprzez bajki i wierszyki pokaże, że satysfakcja z ofiarowania komuś uśmiechu jest największym podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę.

Projekt składa się z szeregu modułów zaprezentowanych poniżej realizowanych
w określonych ramach czasowych.

PLAY WITH LITTLE TEDDY BEAR

Mały Miś rozwija umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Dzieci wspólnie
z nauczycielem języka angielskiego przygotują „Misiowy słownik obrazkowy” zawierający ilustrację haseł związanych z bajkami i baśniami lubianymi przez dzieci. Realizacja zadań będzie dopasowana do możliwości dzieci i ich wieku.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Zgodnie z tradycją naszego przedszkola co roku obchodzimy Dzień Pluszowego Misia
w tym roku świętowanie upłynie w duchu rozwijania czytelnictwa z Małym Misiem.

MAŁY MIŚ I PRAWA DZIECKA

Kolejny istotny temat realizowany w naszym przedszkolu w tym roku przypada 30. rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka Mały Miś zachęca do przypomnienia podstawowych praw najmłodszych poprzez różnorodne teksty literackie.

BEZPIECZNI Z MAŁYM MISIEM

W ramach modułu przedszkole zaprosi do współpracy instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa: policję, straż pożarną, ratownictwo medyczne itp. Wspólne czytanie utworów dla dzieci, zabawy na temat bezpieczeństwa inspirowane literaturą dodatkowo zachęcą dzieci do dbania o bezpieczeństwo oraz poszerzą zasób wiedzy na ten temat.

ZMISIOWANY DZIEŃ MATEMATYKI

Moduł krótkoterminowy – wspólne obchody Dnia Matematyki w duchu rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami. Nauczyciele wspólnie z dziećmi dokończą opowieść matematyczną Misiowej Mamy i wspólnie wykonają do niej pomoce tj. misiowe liczmany.

MALI PRZEDSIĘBIORCY

Zorganizujemy i zaplanujemy akcję czytelniczą o szczegółach której poinformujemy rodziców w późniejszym terminie (kwiecień, maj 2020).

Koordynator realizacji projektu w Przedszkolu :

4 – latki: Bogumiła Kochanowska, Joanna Durys

5 – latki : Magdalena Fryś

4 - latki

5- latki